Tech Incube

ทุนสนับสนุน

หลักสูตร

สมัคร

เอกสาร

ติดต่อ

 
logo
logo

*กำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามสถานการณ์โรคระบาด*

กิจกรรม 3 Days Smart SME & Startup

วันที่ 28-30 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมด้วยสื่อผสมพร้อมกัน 4 แห่งดังต่อไปนี้
- โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำกัดผู้เข้าร่วม 40 คน
- มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี จำกัดผู้เข้าร่วม 30 คน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา จำกัดผู้เข้าร่วม 30 คน
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส จำกัดผู้เข้าร่วม 15 คน
- ช่องทางออนไลน์ ทาง Facebook Live ในเพจ facebook.com/DeepSouthIBCProgram

กำหนดการกิจกรรม