หน้าแรก ประกาศ กิจกรรม ดาวน์โหลด สื่อการเรียนรู้ ติดต่อเรา

 

มีประกาศ 3 ฉบับ กรุณาอ่าน...ปิดหน้าต่างนี้

ผู้ประกอบการทุกท่าน

นี่คือฟอร์มเอกสารสำหรับยื่นพิจารณาทุน เป็นเอกสารที่ทุกท่านจะต้องเขียนให้เสร็จภายใน 3 สัปดาห์

หากท่านใดประสงค์จะส่งแผนธุรกิจเบื้องต้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นี้ สามารถใช้ฟอร์มเอกสารนี้ได้เลย โดยเลือกเฉพาะหัวข้อส่วนที่ 2 หรือ 3 ได้เลย

แบบฟอร์มเสนอโครงการ (docx)
ปิดหน้าต่างนี้

ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ

ขอให้ผู้ประกอบการ เข้าลงทะเบียนเรียนก่อนเวลา 9.00 น. ของทุกวันเรียน ทั้งนี้ ในการเรียนวันแรก หากไม่เข้าเรียนก่อนเวลาดังกล่าว จะทำการตัดสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ตั้งใจ และพร้อมในการมาเรียน

ขอให้ท่านเผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อให้เข้าเรียนตรงเวลา
ปิดหน้าต่างนี้

ให้ผู้ประกอบการที่มีแผนทางธุรกิจ ส่งแผนธุรกิจ

ขอให้ผู้ประกอบการที่มีแผนทางธุรกิจ ส่งแผนธุรกิจ ในวันแรกของการเข้าเรียน (23 กุมภาพันธ์ 2562) โดยปริ้นท์ออกมาเป็นเอกสารรูปเล่ม ตามแบบที่ท่านต้องการนำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาปรับแก้

***ผู้ที่ยังไม่พร้อมส่งแผนธุรกิจ ยังไม่ต้องส่งก็ได้

**สำหรับผู้ที่มีแผนธุรกิจอยู่แล้ว

*ไม่มีผลต่อการพิจารณาทุนในสัปดาห์ที่ 8